ขอปิดการใช้งาน เว็บไซต์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องจากไม่มีการอัพเดทข้อมูลใดๆ ส่งผลให้เว็บไซต์เสี่ยงต่อการโดนเเฮก โดย Hacked By Cyb3r_Dr4in ดังนั้นให้เจ้าหน้าที่ภาควิชาที่ดูแล ติดต่อ คุณนิรุตต์ บุญคง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศ